Vesmírný zákon přitažlivosti: definice

Jerry: Abrahame, předpokládám, že první téma, o kterém
s námi budete podrobně mluvit, je zákon přitažlivosti. Řekli jste,
že je to nejmocnější zákon.
 
Abraham: Zákon přitažlivosti není jen nejmocnější zákon vesmíru,
ale musíte ho pochopit, aby všechno ostatní, co nabízíme,
pro vás mělo cenu. Všechno ve vašem životě a životech lidí okolo
vás je zákonem přitažlivosti ovlivněno. Je to podstata všech projevů
života, které vidíte. Je to základ všeho, co zažijete. Poznat zákon
přitažlivosti a porozumět tomu, jak funguje, je podstatné pro účelné
prožití života. Je to podstatné pro prožití života v radosti, který
jste přišli prožít.
 
Zákon přitažlivosti říká: To, co je podobné, se přitahuje. Rčení
„Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá" vlastně pojednává
o zákonu přitažlivosti.

Důkazem jsou „smolné dny". Ráno se probudíte
se špatnou náladou a celý den se všechno jenom zhoršuje.
Večer říkáte: „Neměl jsem vůbec vylézt z postele." Dalším
projevem zákona přitažlivosti ve vaší společnosti je jev, kdy člověk,
který nejvíc mluví o nemocech, onemocní a člověk, který mluví
o úspěchu, ho dosáhne. Působení zákona přitažlivosti je patrné,
když nastavíte rozhlas na 630 AM a očekáváte, že uslyšíte vysílání
na frekvenci 630 AM, protože chápete, že rozhlasový signál mezi
vysílačem a přijímačem musí odpovídat.
 
Jakmile to začnete chápat - nebo lépe řečeno, jakmile si
začnete vzpomínat -, projevy mocného zákona přitažlivosti, které
vás obklopují, vám budou zřejmé, protože začnete rozeznávat
vzájemné vztahy mezi tím, o čem přemýšlíte, a tím, co se vám
přihodí. Nic se vám nepřihodí náhodně. Přitahujete to - všechno.
Bez výjimky.
 
Zákon přitažlivosti neustále odpovídá na vaše myšlenky, takže
stále vytváříte vlastní realitu. Všechno, co prožíváte, sami povoláváte,
protože zákon přitažlivosti odpovídá na myšlenky, které nabízíte.
Ať už vzpomínáte na něco z minulosti, sledujete něco v současnosti,
nebo si představujete něco z budoucnosti, myšlenka, na
kterou se soustředíte, ve vás vyvolá vibrace - a zákon přitažlivosti
na ně odpovídá.
 
Lidé, kteří se dostali do nežádoucích situací, často tvrdí, že je
určitě nevytvořili. „Nic takového bych na sebe nepřivolal!" prohlašují.

My víme, že nežádoucí věci do svého života nepřivoláváte
vědomě, trváme ale na tom, že jenom vy jste je mohli způsobit,
protože nikdo jiný kromě vás nemá moc přivolat to, co se vám
stane.
Vytvořili jste ji nevědomky soustředěním na onu nežádoucí
věc nebo na její podstatu. Jestliže nepochopíte zákony vesmíru
neboli „pravidla hry", přivoláváte nežádoucí věci pozorností, kterou
jim věnujete.
 
Pro lepší pochopení ZÁKONA PŘITAŽLIVOSTI si sami sebe představte jako
magnet, který k sobě přitahuje podstatu toho, na co myslíte a co cítíte.
 
Když si připadáte tlustí, nepřitáhnete hubnutí, když si připadáte chudí,
nepřitáhnete zisk a podobně. Tomu brání ZÁKON.