Tady a Teď

Přestaňte se strachovat o budoucnost. Přestaňte ji řešit. Místo toho se aktivně učte prožívat přítomný okamžik. Sami dobře víte, jak je obtížné něčeho dosáhnout, když máte strach z toho, jak to dopadne. Strach vás paralyzuje. A proto se uvolněte. Najděte vnitřní klid, který vám umožní pracovat a tvořit daleko efektivněji a díky němuž se otevřete inspiraci. Slovo „inspirace“ pochází z latinského „in spirare“, tj. vdechovat, nadechovat se. Pusťte k sobě inspiraci, pusťte k sobě život. Budoucnost pusťte z hlavy a buďte plně přítomni v tomto okamžiku. Je to to jediné, co máme, co jsme kdy měli a budeme mít – TEĎ.