Schopnost spíše se chválit než kritizovat vám pomůže rychleji růst

Naučte se přijímat, že vše, co děláte, je pro váš růst doko­nalé, i když třeba zatím nevíte proč. Mnozí z vás jste si vybrali rychlý evoluční kurz, chcete se vyvíjet rychle a najednou. Chcete v tomto životě dokončit mnoho částí cesty vaší duše, a tak kráčíte spíše po strmé stezce růstu, než po pozvolné a postupné.
Transformace planety začíná transformací „já". Evoluce začíná závazkem a záměrem jít výš. Věnujte pozornost svým myšlenkám a emocím a uvědomujte si zprávy obsažené ve výzvách, kterými procházíte. Vyhněte se ulpívání na problé­mech, dívejte se na ně, jako by byly spíše vedle vás než před vámi. Soustřeďte se více na to, co chcete, než co nechcete. Jakmile dáte jednou najevo svůj záměr jít výš, vesmír vás zahrne novými vhledy, jak na to, a začne vám ukazovat cestu.
 
Mnozí máte pocit, že vaše trable jsou nepřekonatelné. Někteří bojujete o hlubokou lásku nebo spojení s lidmi. Jiní máte potíže kolem svého vzhledu, váhy, diety, výživy nebo vůle cvičit. Jste na rozpacích - je tohle má cesta, nebo snad tamta? Všichni uvnitř víte, která cesta je pro vás ta pravá. Budete-li naslouchat svému vnitřnímu já, pak tuto svou moud­rost objevíte. Už v této chvíli k vám proudí hojnost informací. Snad největší výzvou je rozpoznat, které z nich použít, a které ne. Informace zaplavují vaši planetu. Máte spousty nerůzněj­ších knih plných rad, co jíst a co nejíst, jak se cítit a kterým pocitům se vyhnout. Já vidím ve všech těch informacích veliký zmatek. Někteří si myslíte, že kdybyste jedli jen zdravá jídla, jednali podle pravidel a neustále na sobě pracovali, byli byste dokonalí, rozvinutí lidé. Ego a mysl by měly rády vývoj pěkně strukturovaný a formulovaný; ne tak duše.
 
Výchova v dětství a touha být součástí skupiny vás vedly k tomu, že správné je to, co dělají všichni. Jenže každý z vás je jiný. Vaše potřeba jídla, cvičení nebo slunečního světla se liší, stejně jako charaktery vašich vztahů, tužeb nebo vaše práce.
 
* * *
 
- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman