REIKY

Podstatou Reiky by vždy měla být láska, ze které k nám proudí všeobsahující božské informace, například laskavost a radost ze života. Reiky nerozdělujeme na pozitivní ani negativní, protože je sama o sobě základní a neutrální energie života. Pomůže nám vnímat a cítit svět citlivěji a pozitivněji. Veškeré pocity bolesti, prázdnoty, smutku či samoty, nám může Reiky pomoci přeměnit a vyléčit. Tato duchovní metoda je dostupná každému.

Reiki není vždy závislá na rozumu. Sama o sobě je to inteligentní energie, která je naprogramována tak, že ví jak má působit. Tento pramen energie vás přivede k harmonii fyzické i duchovní, respektive tyto vaše dvě složky sladí v jeden správně fungující celek.

Reiky jako samoléčící energie dokáže odstranit energetické blokády, podporuje zdravý život a umožňuje aktivní zapojení do všeobecné lásky lidstva. Pomocí ní dokážeme léčit různé lidské bolístky. Mimo jiné nás může zbavit nadměrného strachu a obav, nebo napraví různé bloky, jak fyzické, tak i duševní.

 

Za pomoci této energie můžete zlepšit a rozvíjet zdraví nejen své, ale i ostatních. Člověk pracující s reiky se stává šiřitelem této univerzální energie. Není proto klasickým léčitelem, pouze energii předává a tím pomáhá léčit ostatní....

 

S LÁSKOU KATARIN