První krok za vlastní hranici

Nejtěžší je udělat první krok. Ano. Je to tak. A pak se před vámi ukáže nekonečná nádhera, nová chuť a vyšší sebevědomí. Tak často se trápíme tím něco udělat, začít něco dělat, až se tím sami utrápíme.
 
Každá věc, kterou neuděláme (měli bychom nebo rádi bychom) a nevyřešíme ji jinak, před námi leží a znova a znova se objevuje a my se z ní znova a znova trápíme a obviňujeme a podrážíme sami sebe. Pryč s tím.
Existuje kruh: kompetence a jistoty, schopností a znalostí něco dělat – vědět jak a jistoty v tom co děláme – věřit si. Kruh je záludný, čím méně je naší kompetentnosti v dané činnosti, tím menší máme sebejistotu a méně si věříme. Čím méně se věříme, ani naše kompetentnost se nezvyšuje. A naopak. Pokud jsme v nějaké věci kompetentní – víme jak – naše sevevědomí roste. A tím jak roste se zvyšuje i chuť naši kompetentnost dále zvyšovat – učit se nové věci např.
 
Proto je důležitý první krok. Ten krůček, který jde lehce za hranici naší komfortní zóny. Zóny, kde se pohybujeme dnes a denně. Je to krok k našemu růstu. Rosteme jen tím, že překonáváme naši hranici.
Každý máme své hranice. V práci, vztahu, chování, názorech. Žijeme v mantinelech, které jsme vytvořili. Postavili jsme si kolem pevnou hranici z našich názorů, zkušeností a doměnek. Růst ale přichází jen překročím hranice, překročením vlastního stínu.
 
Ve chvíli, kdy se to stane, se právě objevuje nepoznané a my vkročíme do nové země, kde jsou neomezené možnosti. Máme to tak všichni. Všichni máme hranice, kterých se bojíme, a které jsou naši výzvou. Náš první krok.
 
Setkal jsem se s lidmi úspěšnými, špičkami ve svém oboru, vydělávají miliony a přesto mají své hranice v oblastech, kde jejich kompetence a jistota zatím není. V čem jsou jiní? Nemají strach udělat první krok do neznáma. Nebojte se toho, co neumíte, nevymlouvejte se na to, co nezvládáte nebo nemáte a začněte to umět, zvládat a mít. Začněte to dělat!
 
Tento rok jsem osobně překonal nejvíce hranic a mnohokrát prošel svou komfortní zónou. A je to můj nejlepší rok v životě. Nový projekt, první video, vlastní blog, kniha, cvičení, jídlo vše z části posouvá mou kompetentnost a jistotu. A neumím slovy popsat ten pocit, kdy se ohlédnete a vidíte za sebou ty zbořené strachy a obavy. Leží tam a vy jste silnější a šťastnější.
 
Každý den překonejte o kousek některou svou hranici a rozšiřte svou zónu života.