Pozitivní myšlení uzdravuje

Může mít víra v boha léčivé účinky? 
 
Určitě ano. Jsou případy vyléčení nemocí, pro které věda nemá žádné vysvětlení. 
 
Je tedy možné, že tu zasáhla boží síla? 
 
Sílu pozitivního myšlení uznávají i lékařské kruhy. Někteří odborníci tvrdí, že velké procento pacientů nepotřebuje léky, ale změnu způsobu myšlení. Nemocné není jejich tělo, ale jejich myšlenky a emoce. Jsou zmateni ze strachu, pocitu méněcennosti, provinění a zlosti. Byly objeveny psychosomatické příčiny vysokého krevního tlaku ve formě jakéhosi nepatrného, potlačovaného strachu z věcí, které se mohou stát, ne z těch, které se už staly. V případě cukrovky to může být zklamání nebo zármutek, co spotřebovává energii a tím odčerpává inzulin, který je produkován buňkami slinivky břišní.

Otázkou je, co můžeme dělat, jsme-li již nemocní?
 
Mohou nám určité myšlenky či emoce pomoci? 
 
Jistě – je to pozitivní myšlení a víra v uzdravení. Různé studie na toto téma ukazují, že většina fyzických problémů je ve skutečnosti psychosomatická, že je vytváří tělo a mysl, a tudíž jen tělo a mysl se jich může zbavit. Musíme si v sobě vypěstovat pocit, že náš život má smysl. Je mnoho lidí mezi námi, kteří se dokázali vyléčit z těch nejhorších nemocí. Společným uzdravovacím faktorem u těchto lidí bylo:
 
  • Změna myšlení, jejich způsob myšlení a pohled na život byl změněn - meditacemi, modlitbou, nebo jiným hlubokým duchovním zážitkem. Začali se stýkat s lidmi a došlo k posílení jejich svazku.
  • Přešli na zdravou výživu, začali si pečlivě vybírat, zvolili si takovou, která jsou zároveň lékem.
  • Uvědomili si, že v každém případě musí v něco věřit a mít vůli žít.

Tito lidé měli ještě jednoho společného jmenovatele a to, že nepovažovali svoje uzdravení za náhodu, ale za velké vítězství, kterého se jim dostalo po dlouhém vnitřním boji.