Odpusťte si

Nechte odejít pocity viny a vzpomeňte si, že jste dokonalým dítkem božím.
 
V poslední době jste na sebe velmi tvrdí. Když mluvíte sami se sebou, ať už potichu, nebo nahlas, používáte často hrubá slova. Tato karta vás varuje, že jste se ocitli na samé hranici sebezneužívání. Každý z nás někdy udělá chybu a občas toho litujeme. Důležité však je, jak své chyby zvládneme.
Když se soustředíte na své pozitivní vlastnosti, vzrůstá vaše sebeúcta a mizí pocit napětí. Nezapomínejte, že vina je protikladem lásky a pocity viny nikomu a ničemu nepomůžou. Naopak bezpodmínečná láska pomáhá všem a všude.
Opakujte si:
"Žádám o zrušení následků mých chyb ve všech směrech času a kompletně se osvobozuji od všech pocitů viny. Miluji sama/sám sebe takovou/takového, jaká/ý jsem - od hlavy až k patě."
 
* * *
 
- z karetní sady Kouzelní delfíni a mořské víly, Doreen Virtue