Mysl

Dobrý den, přátelé,

Zeptejte se sami sebe - Jsem už tam, kde chci být?

Jste stále na cestě za svými sny? Posunuli jste se někam od začátku roku, když jste si dali různá předsevzetí? Nebo jste již na tato předsevzetí a cíle zapomněli?

Rozhodněte se přijmout radikální změnu ve svém chování. Neustále mějte na paměti své cíle, předsevzetí a závazky, které jste si dali a rozhodněte se, že budete kráčet ve směru svých snů. Dokažte to sami sobě. Buďte na sebe hrdý! Bude třeba, abyste dělali věci mimo své zóny komfortu a věci, které jsou nad rámec vašich povinností, aby se vaše sny a cíle staly skutečností.

Pamatujte však, že to s určitostí dokážete protože máte ten nejlepší nástroj na světě. Nic na tomto světě není silnější, než tento nástroj. Mysl. Naučte se svou mysl správně používat, čímž dosáhnete toho, že se ke svým snem a cílem nejen přiblížíte, ale také dosáhnete! 

Máte v sobě velkolepost!