Moudrost je umění poznat, kdy jednat, a kdy ne

Moudrost není o mysli, ačkoliv se jí týká. Vaše mysl shro­mažďuje fakta a snaží se na jejich základě rozhodovat. Moud­rost vychází z kombinace vašeho intuitivního vědění (vašich niterných pocitů a signálů těla) s věděním intelektu. Pomáhá vám poznat, které impulsy vycházejí z vaší nižší povahy, a které z vyššího já. Mysl vám často předkládá mnoho myšlenek. Mnohdy vám nabízí daleko více příležitostí, než můžete využít. Některé z nich se zdají být dokonalé, ale vám se do nich přesto nechce. Neodsuzujte se za to. Následujte své niterné vědění, říká-li „čekat". A vyzve-li vás k jednání, odvažte se jít do neznáma, dělejte kroky a konejte, i kdyby vaše mysl byla zpočátku proti. Možná se ptáte, jak se projevuje mistrova moudrost. Takový člověk ví, kdy být přísný a neústupný, a kdy milující a velkorysý. Není vždycky moudré dávat lidem to, co si myslí, že potřebují. Malé děti si také někdy myslí, že jejich štěstí je v hrsti bonbónů, zatímco vy se svým rozhledem víte, že v dlouhodobém horizontu je pro ně lepší jíst zdravě. Někdy je důležitější podržet druhým vyšší vizi a pomoci jim uvidět ji, než jim dát hned vše, co chtějí. Možná jim odepřete i něco, o čem jsou přesvědčení, že to musí mít. Někteří bohatí lidé zjistili, že darovat peníze druhým mnohdy těmto lidem nepo­může vyřešit jejich situaci, a často jim to ještě přidělá nové problémy. Možná máte dost peněz, které by stačily i pro všechny vaše příbuzné, ale ve své moudrosti víte, že si svůj nedostatek vytvořili, proto aby se něčemu naučili. Třeba jim daleko víc prospějete tím, že jim pomůžete objevit jejich vyšší poslání a povzbudíte je, aby dělali to, co milují, než tím, že jim dáte peníze, které sice na chvíli pomohou, ale z dlouho­dobého hlediska nic neřeší. Až jim dojdou, budou zase tam, kde byli. Moudré je učit lidi rybařit, a ne jen rozdávat ryby. Moudrost je vědět, kdy pomoci činem, a kdy je pomoc v tom, že nepomůžete. Když sledujete děti, jak se učí novým dovednostem, máte možná chuť do toho vstoupit a ukázat jim, jak to udělat lépe. Děti se však nic nenaučí, dokud to samy nezkusí, a vůbec nejde o to, jestli se jim to zpočátku daří, nebo ne. Vy musíte moudře stát opodál a nechat je učit se ze svých chyb. Stejně tak je to s vašimi přáteli a milova­nými. Často je nejláskyplnější zůstat stranou, zatímco se učí ze svých lekcí. Jestliže se do všeho vkládáte a jednáte jako jejich spasitel, berete jim možná příležitost růst na základě svých vlastních zkušeností, takže si budou muset znovu vytvo­řit podobnou situaci. Daleko více jim můžete pomoci, budete-li na ně soustřeďovat své světlo. Tím jim pomůžete poznat, co se v dané oblasti učí. Být moudrým se někdy zdá těžké, protože je mnohem snazší zakročit a druhé zachránit, než se dívat, jak procházejí složitou, někdy i bolestnou zkuše­ností.

 * * * - z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman