Matka Tereza

Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí, sebestřední,
i tak jim POMÁHEJ.
Když jsi vlídný, obviní Tě třeba ze sobeckých nízkých pohnutek,
i tak BUĎ VLÍDNÝ.
"Když máš úspěch, získáš pár falešných přátel a pár skutečných nepřátel,
i tak JDI ÚSPĚŠNĚ DÁL.
Když jsi nezáludný a čestný, třeba Tě podvedou,
i tak BUĎ NEZÁLUDNÝ A ČESTNÝ.
Roky něco buduješ a někdo Ti to třeba přes noc zničí, 
i tak BUDUJ.
Když najdeš klid a štěstí, budou třeba žárlit,
i tak BUĎ ŠŤASTNÝ.
Dobro, co dnes činíš, zítra třeba zapomenou,
i tak ČIŇ DOBRO.
Dávej světu to nejlepší co máš a třeba bude mít stále málo.
I tak DÁVEJ SVĚTU TO NEJLEPŠÍ, CO MÁŠ.
Víš, v konečném důsledku je to mezi Tebou a Bohem, nikdy to nebylo mezi Tebou a nimi.