Láska

"Pokud je s vám špatně zacházeno, nakoukněte do svého nitra, pozorně se podívejte a zaposlouchejte se. Vnější odráží to vnitřní, jak se k sobě chováte, tak se chovají k vám. Změnte svůj vztah k sobě, tehdy změní okolí vztah k vám.
Jak to udělat? Velice jednoduše. ZAČNĚTE MILOVAT SEBE SAMA! Když lidem kladu otázku, zda milují sami sebe, prakticky každý odpovídá: "ano". Ale při detailnějším ukazování se ukazuje, že si pletou takové dva pojmy jako "ješitnost" a "láska k sobě".

Pokud si alespoň zřídka nadáváte nebo se obviňujete za nějaké činy, již se nemilujete. Pokud si myslíte, že máte chyby, již jste agresivně naladění vůči sobě.
Je třeba pochopit jednoduchou pravdu: každý člověk je částí Boha, Vesmíru. A pokud jste agresivně naladění vůči sobě, vystupujete proti Bohu. Láska k sobě je umění. JE TŘEBA PŘIJÍMAT SEBE TAKOVÝMI, JACÍ JSTE, JACÍ JSTE VE SKUTEČNOSTI, JAKO UNIKÁTNÍ ČÁST VESMÍRU.

Bůh netrestá a neodměňuje. Bůh je Láska. A když milujete sebe, jako část Boha, žijete v míru a harmonii.
Když se člověk má rád, vytváří kolem sebe prostor lásky, který začíná měnit všechno okolí.

Mít rád sebe znamená zbavit se jakékoliv formy agrese vůči sobě. Tedy zbavit se pocitu viny, sebekritiky, nespokojenosti se sebou, nenávisti k sobě, sebelítosti.
Mít rád sebe znamená především vážit si své osobnosti, mít se rád a přijímat se takový, jaký jste.
Mít se rád znamená posílat první pocit vděčnosti a radosti Bohu, Vesmíru, jehož částí jsme.

V křesťanství existuje přikázání: „Miluj Boha víc nežli otce nebo matku, víc nežli syna a dceru. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." Ale jak je třeba milovat Boha? Kam směrovat tuto lásku? Do nebe? Ale to bude láska k nebi. Pak možná do ikony nebo krucifixu? Ale to jsou výtvory lidských rukou.
Kterým místem jsme nejblíže k Bohu? Duší. Takže milovat Boha znamená směrovat lásku do sebe, do své duše. Milovat Boha znamená milovat sebe jako jeho částečku. A tak se stává srozumitelným i druhé přikázání: „MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMA." 

Pokud miluji sebe, jako částečku Boha, stejně se budu chovat k ostatním. LÁSKA K BOHU ZAČÍNÁ LÁSKOU K SOBĚ." ;) ♥