KRÉDO OPTIMISTY

Slibte si, že budete:
1.) ... tak silní, že vám nic nenaruší mír v duši.
2.) ... všem vykládat o zdraví, štěstí a úspěchu.
3.) ... všechny přátelé přesvědčovat, že v nich něco je.
4.) ... na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus.
5.) ... myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší a očekávat jenom to nejlepší.
6.) ... stejně nadšení z úspěchu druhých, jako jste nadšeni z úspěchu vlastního.
7.) ... pracovat na tom, abyste zapomněli na chyby z minulosti a budete se snažit o větší úspěchy v budoucnosti.

8.) ... pořád veselí a na každého živého tvora, kterého potkáte, se usmějete.

9.) ... věnovat zdokonalování své osoby tolik času, že vám nezůstane čas kritizovat jiné.

10.) ... natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní, abych se nezlobili, natolik silní, abyste se nebáli, a natolik šťastní, abyste si nepřipouštěli problémy.
11.) ... na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat celému světu - nikoli hlasitými slovy, ale velkými činy.
12.) ... žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co je ve vás.

(1912, Christian D. Larson - Your Forces and How to Use Them)