Jsem dokonalý takový, jaký jsem

Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo.

Nikomu a ničemu nemusím dokazovat, kým jsem – vím, že jsem

dokonalým projevem života. Na své pouti nekonečna

jsem měl mnoho podob a každá z nich byla vždy tím

pravým a dokonalým projevem Života.

Nechci být nikým jiným, protože to neodpovídá tomu, co jsem si

vybral pro tento život. Příště budu jiný. Jsem

dokonalý takový jaký jsem, právě tady a právě nyní.

Jsem naprosto dostatečný pro vše, čeho chci

dosáhnout.

Jediné, co potřebuji, je mít sám sebe rád

ještě více než včera a přistupovat k sobě jako

k člověku, který je hluboce milován.

Láska je potravou, kterou lidské bytosti potřebují ke svému naplnění a k celistvosti.

Učím se milovat sebe sama stále víc. Učím

se stále víc milovat všechny. Společně vytváříme stále

krásnější svět. Všichni jsme zdraví a zdravá je i naše

planeta. S radostí si uvědomuji svou dokonalost a

dokonalost Života. A tak tomu je.

 

Kdykoliv vyslovíte kritiku nebo hodnocení, vysíláte

něco, co se k vám vrátí.

Jsem rád sám sebou :-)

 

s láskou a vděčností Radek