Dnešek přivítám s láskou v srdci

Dnešek přivítám s láskou v srdci.
 
Protože to je největší tajemství úspěchu každého odvážneho činu. Svaly mohou rozetnot štít ba i zničit život, ale jen neviditelná moc lásky může otevřít lidské srdce, a dokud se nenaučím tomuto umění, budu pouhým kramářem na tržišti. Učiním z lásky svou největší zbraň a nikdo z těch, které navštívím, se neubrání její síle.
 
Mému přemlouvání mohou čelit, mé řeči nemusejí uvěřit, můj oděv mohou odsuzovat, mou tvář nemusejí příjmout a dokonce i mé výhodné nabídky jim mohou být podezřelé, ale díky mé lásce roztají jejich srdce, podobně jako slunce svými paprsky změkčuje i tu nejztuhlejší hlínu.
 
Dnešek přivítám s láskou v srdci.
 
Jak toho docílím? Od nynějška budu pohlížet na všechny věci s láskou a znova se narodím. Budu milovat slunce, protože hřeje mé kosti, ale budu milovat i déšť, neboť očisťuje mého ducha. Budu milovat světlo, protože mi ukazuje cestu, ale budu milovat i tmu, neboť diky ní vidím hvězdy. Budu vítat štěstí, protože činí mé srdce větším, ale snesu i smutek, neboť otevírá mou duši. Ocením odměnu, protože si ji zasloužím, ale přivítám i překážky, neboť jsou pro mne výzvou.
 
Dnešek přivítám s láskou v srdci.
 
A jak budu hovořit? Budu chválit nepřátele a stanou se z nich přátele, budu povzbudzovat přátele a oni se proméní v mé bratry. Vždycky se budu snažit najít důvody k chvále a nikdy nebudu hledat záminky pro pomluvy. Když budu mít chuť odsuzovat, kousnu si do jazyka, a když mě něco pohne k chvále, budu ji rozhlašovat do celého světa. Nechválí snad ptáci, vítr, moře i příroda svou hudbu stvořitele? Proč bych nemohl já stejnou hudbou promlouvat k jeho dětem? Napříště si budu pamatovat toto tajemství a můj život se změní.
 
Dnešek přivítám s láskou v srdci.
 
A jak budu jednat? Začnu mít rád všechny lidi, protoče každý z nich má vlastnosti hodné obdivu, třebaže jsou skryté. Pomocí lásky strhnu zeď podezíraní a nenávisti, kterou obestavěli svá srdce, a místo ní vybuduji mosty, aby má láska mohla vstoupit do jejich duší.
 
Dnešek přivítám s láskou v srdci.
 
A jak se budu chovat k tomu koho potkám? Jen jediným spůsobem. Tiše a pro sebe ho oslovím a řeknu "mám tě rád." Protože když si v duchu řeknu tato slova, budou zářit v mých očích, odeženou mi chmury z čela, rozesmějí mé rty, budou znít v mém hlase a srdce toho člověka se otevře. A kdo by odmítl mé zboží, když v srdci ucítí mou lásku. 
 
Dnešek přivítám s láskou v srdci.
 
Od nynějška budu milovat celé lidstvo. Od této chvíle všechna nenávist opouští mé žíly, protože na ni nemám čas, mám čas poze na lásku. V této chvíli dělám první krok, abych se stal vynikajícím člověkem. S láskou stokrát znásobím své obchody a stanu se velkým obchodníkem. Kdybych neměl žádnou jinou dobrou vlastnost, láska sama stačí k úspěchu. Bez ní selžu, i kdybych měl všechny vědomosti a schopnosti, co jich na světě je.
 
Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.
 
(Og Mandino - Největší obchodník na světě)