DÍVEJTE SE TYTO VÁNOCE NA SVĚT OČIMA DÍTĚTE

V jádru jsme všichni nevinní. Tuto nevinnost vidíme v dětech, ale někteří z nás, když vyrostou, máme potíže si tuto nevinnost udržet a skrýváme ji pod maskou tvrdosti a cynismu. Život dokáže být drsný a zničit naši nevinnost různými způsoby, ale je velmi důležité, pro naše vlastní blaho a mír ve světě, abychom na tuto nevinnost nezapomínali.

Vánoce jsou časem, kdy znovu objevujeme a znovu se spojujeme s touto nevinností, která se skrývá v každém z nás, a kdy si dovolujeme být více otevření. Když tak učiníme, začneme vidět nevinnost v každém kolem nás a stáváme se vřelejšími a soucitnějšími. Tato nevinnost je skutečným duchem Vánoc.

Každý z nás má strážného anděla. Já vidím anděly každý den již od dětství. Vidím je fyzicky jako někoho, kdo stojí přede mnou. Vím, že jsou lidé, kteří mě označují za naivní nebo bláznivou, ale říkám jen to, co vidím. Netuším, proč já anděly vidím a ostatní ne, jsem jen obyčejná žena, která nedovede ani pořádně číst a psát. Vnímám to tak, že je mi dovoleno vidět anděly proto, abych mohla sdílet s ostatními to, co vidím, a abych jim pomohla, aby také věřili na anděly.

Váš strážný anděl vás bezpodmínečně miluje a jste pro něj báječní, dokonalí a nevinní. Váš strážný anděl vám chce pomoct, abyste se znovu spojili se svou nevinností, protože díky tomu bude váš vlastní život šťastnější a jednodušší a také proto, že kdybychom se všichni znovu spojili s touto nevinností, náš svět by byl mnohem lepším místem. Kdybychom všichni rozpoznali tuto nevinnost v každém člověku na světě, nebylo by válek nebo zabíjení. Bylo by mnohem méně hladu a bezpráví. Měli bychom mnohem mírovější svět.

Andělé mi řekli, že symbol Vánoc – novorozené dítě ležící v jeslích – je nám připomenutí toho, jak je důležité znovu nalézt cestu k naší nevinnosti.

Bylo mi sděleno, že tento roční čas je výjimečný nejen pro lidi, kteří slaví narození Ježíška, jak to děláme my v Irsku, ale pro všechny lidi na celém světě. Období od listopadu do ledna je čas oslav v mnoha náboženstvích a je to čas, kdy se prolíná staré s novým napříč mnoha kulturami. Je to čas znovuzrození, čas obnovené nevinnosti.

Každé Vánoce vidím tisíce andělů, jak létají nad domy a shazují koule světla do každého domova. Pak vidím explozi světa, která prosvítí celý domov a každého v něm. Andělé mi vysvětlili, že tyto dary, koule světla, mají pomoct dospělým, aby se znovu spojili se svou nevinností a se svými vzpomínkami na Nebe.

V přítomnosti malých dětí často cítíme jejich nevinnost, jejich smysl pro údiv. A pak často o Vánocích je nám dovoleno spatřit něco více a toto něco má moc v nás oživit nevinnost. Všichni tuto nevinnost máme v sobě, i když může být skryta po většinu roku.

Nemluvím o naivitě, mám na mysli čistou nevinnost, která nám dovoluje vidět to dobré v nás samých a druhých. Nemluvím o nevyzrálosti, mám na mysli zralost, která je prohloubena uvědoměním si nevinnosti v každém z nás. Čím více chápeme naši vlastní nevinnost a nevinnost druhých, tím více rosteme a tím lepšími lidmi se staneme.

Když se díváme na svět skrze nevinné oči, vidíme radost a div v prostých každodenních věcech.

Dovolte si spojit se tyto Vánoce se svou nevinností.