Abraham nás všechny vítá na Zemi

Žijete ve svém úžasném těle na této nádherné planetě, a přestože
toto není první den vašeho příjezdu, rádi bychom vás zde přivítali.
Může se zdát divné, že vás vítáme teď, ačkoliv už jste tady nějaký čas,
ale chceme vám pomoci získat nový pohled na život, vaši existenci a na
vás samotné.
 
Jasně vnímáme vaše současné životní prožitky, ale zároveň máme
schopnost odstoupit a vidět vás a váš život v mnohem širším kontextu,
než je patrný vám, z vaší současné perspektivy. Doufáme, že naše
vysvětlení ze širšího hlediska vám bude nápomocné při realizaci vašeho
věčného plánu života.
 
Jsme si vědomi, že příchod do vašeho fyzického těla se může zdát
jako začátek toho, co jste, ale samotné narození je velmi vzdálené od
vašeho skutečného počátku. Vaše početí nebylo vaším počátkem. Je to
trochu, jako kdybyste vešli do kina a měli pocit, že váš vstup do toho
kina je vaším začátkem.
 
Můžete protestovat, že vstup do kina se z vaší fyzické perspektivy
značně liší od narození, protože když vstoupíte do kina, tak nezapomenete,
co se stalo předtím. Pamatujete si, kdo jste a co jste dělali, než
jste do kina vstoupili. Máte zřetelný pojem o návaznosti jevů „před"
vstupem do kina, „během" kina a „po" kině. Jinými slovy nemáte pocit,
že vstupem do kina začal nový život.
 
Máme v úmyslu trochu probudit vaši představivost, abyste si mohli
začít uvědomovat, že když jste se narodili do vašeho dnešního těla, tak
to nebyl váš „začátek". Rádi bychom ve vás znovu probudili širší pojem
návaznosti, až se začnete upamatovávat, kdo jste byli „předtím", než jste
přišli do tohoto těla. Dokonce bychom byli rádi, kdybyste sami sobě
dovolili „stát se" tou širší perspektivou. Soustředěni na „současnost", ale
vědomi si toho, kdo doopravdy jste a proč jste vstoupili do tohoto těla.
Můžete také říci, „Na rozdíl ode dne, kdy jsem se narodil, do
kina jsem vešel již zralý - mohl jsem mluvit, chodit, jíst...." Rozhodně
rozumíme tomu, že se vám může zdát, díky nezralosti a fyzické slabosti
při narození, že to je začátek, věřte ale, že tomu tak není. Vaše tělo
poskytuje moudrým a prastarým bytostem novou možnost k pokračování
a expanzi novým způsobem.
 
Jakmile se ve vás probudí vaše hlubší porozumění tomu, kdo
doopravdy jste, budete si daleko víc vážit své životní zkušenosti. A podíváte-
li se pak v tomto širším kontextu na život na Zemi, váš strach
ustoupí a exploduje ve vás přirozená chuť k životu.