21 rozdílů v myšlení bohatých a chudých

1. Běžní lidé si myslí, že PENÍZE jsou kořenem všeho zla. Bohatí si myslí, že CHUDOBA je kořenem zla.

Běžní lidé mají vštípeny tezi o tom, že boháči jsou buď šťastlivci, nebo jsou nepoctiví (proto se v nižších sociálních vrstvách bohatství považuje za něco hanebné). Movití však vědí, že bohatství jim sice nezaručí štěstí, ale udělá jejich život mnohem lehčí a příjemnější.

2. Běžní lidé si myslí, že sobeckost je neřest. Bohatí jsou přesvědčeni, že sobeckost je ctnost.

Bohatí se snaží být šťastnými. Netváří se, že chtějí zachránit svět. Problém je, že střední sociální vrstva to vnímá negativně, a to jí brání zbohatnout. Pokud se neumíte postarat o sebe, nedokážete se postarat o nikoho jiného. Nikomu přece nedáte to, co nemáte.

3. Běžní lidé se spoléhají na štěstěnu. Bohatí se spoléhají na vlastní síly.

Zatímco masy čekají, že jednou vytáhnou správně čísla a modlí se za prosperitu, velcí lidé řeší problémy. Běžný člověk čeká na Boha, vládu, svého šéfa nebo příbuzných. Toto je přístup průměrného člověka k životu, který ho nutí promarnit svůj život.

4. Běžní lidé věří, že cesta k bohatství vede přes všeobecné vzdělání. Bohatí věří v získávání specifických znalostí.

Mnozí nejbohatší lidé nemají plné vzdělání, své bohatství shromáždili získáváním a následným prodejem specifických znalostí. Zatímco masy jsou přesvědčeny, že cestou k bohatství jsou vysokoškolské tituly a doktoráty, jsou uvězněny v tomto přístupu, který jim brání nabýt větší sebejistotu. Bohatých nezajímají prostředky, ale jen výsledky.

5. Běžným lidem se stýská za starými dobrými časy. Bohatí sní o budoucnosti.

Lidé, kteří si sami získali svůj majetek, zbohatli protože neváhali vsadit na sebe a přenášet své sny do nejisté budoucnosti. Lidé, kteří si myslí, že jejich nejlepší dny jsou už za nimi, nikdy nezbohatne, protože stále zápasí s depresí a pocitem neštěstí.

6. Běžní lidé vnímají peníze přes emoce. Bohatí vidí peníze logicky.

Běžný, inteligentní, dobře vzdělaný a celkem úspěšný člověk je v neustálém napětí a jeho největším cílem je zajištěna stáří. Bohatí vnímají peníze jen jako prostředek, který přináší možnosti a příležitosti.

7. Běžní lidé si vydělávají na živobytí v práci, kterou nemají rádi. Bohatí dělají to, co je baví.

Běžní lidé si často myslí, že boháči neustále pracují. Ale nejrozumnější dělají to, co je baví a ještě i vědí jak na tom vydělat. Na druhé straně střední třída bere jakoukoliv práci, která ji nebaví, protože potřebuje peníze av škole ji učili a celá společnost jí diktuje, že výdělek přichází jen s fyzickým nebo psychickým úsilím.

8. Běžní lidé si nekladou velké cíle, aby nebyly zklamáni. Bohatí mají rádi výzvy.

Psychologové často radí lidem, aby neměli velká očekávání, aby nebyly pak zklamáni. Nikdo však nikdy nezbohatne bez obrovských očekávání.

9. Běžní lidé si myslí, že aby zbohatli, musí NĚCO udělat. Bohatí věří, že musíte být NĚKDO, abyste zbohatli.

Dokud se masy soustřeďují na své činy a jejich okamžité následky, velcí lidé se učí z každé zkušenosti, ať už dobré, nebo špatné a vědí, že jejich skutečnou odměnou je to, že se stanou strojem na úspěch, který bude stále dávat vynikající výsledky.

10. Běžní lidé si myslí, že potřebují peníze, aby vydělávali. Bohatí používají peníze jiných, aby vydělávali.

Běžné myšlení tvrdí, že je třeba vydělávat peníze, abyste mohli vydělávat další. Bohatí se však nebojí financovat svou budoucnost z kapes jiných. Pro bohaté není důležité, zda mají dost peněz na financování něčeho. Důležité je, jestli to stojí za to.

11. Běžní lidé si myslí, že trhy jsou poháněny logikou a strategií. Bohatí vědí, že jejich pohánějí emoce a nenasytnost.

Úspěšné investování na burze je nejen o šikovných matematických vzorcích. Bohatí vědí, že základním citem, který pohání trhy, je strach a chamtivost a tento faktor využívají při svých obchodech.

12. Běžní lidé upřednostňují zábavu před vzděláním. Bohatí upřednostňují vzdělání před zábavou.

Bohatí lidé se učí i dlouho poté, co dokončí školu. V domě boháče najdete množství knih, které mu pomáhají dosáhnout ještě větší úspěch. Běžní lidé čtou romány, časopisy a bulvár.

13. Běžní lidé šetří. Bohatí vydělávají.

Na rozdíl od běžných lidí, bohatí přemýšlejí, co získají, pokud podstoupí riziko, místo aby zachovali to, co mají.

14. Běžní lidé mají z peněz stres. Bohatí mají z majetku klid v duši.

15. Běžní lidé žijí nad své poměry. Bohatí žijí pod své poměry.

16. Běžní lidé si myslí, že bohatí jsou snobové. Bohatí se jen rádi obklopují lidmi jako jsou oni.

17. Běžní lidé učí své děti jak přežít. Bohatí učí své, jak ještě více zbohatnout.

18. Běžní lidé přistupují k penězům opatrně. Bohatí řadí jdou do rizika.

19. Běžným lidem je pohodlnější v jistotě. Boháči mají pohodlí v nejistotě.

20. Běžní lidé nikdy nespojují peníze se zdravím. Bohatí vědí, že peníze mohou zachránit život.

21. Běžní lidé věří, že si musí vybrat mezi rodinou a kariérou. Bohatí vědí, že mohou mít i jedno, i druhé.