POZITIVNÍ MYŠLENÍ. Hodnoty kterých si ctíme...

ČESTNOST a SLUŠNOST

Součástí jakéhokoliv hodnotného úspěchu je čestnost a slušnost při jednání,

komunikaci a spolupráci s obchodními partnery, spolupracovníky a kolegy.

Jsme přesvědčeni, že se vždy vyplácí jednat čestně a řídit se tím, co je etické a správné.

 

PRAVDA a POCTIVOST

Říká se, že s pravdou a poctivostí nejdál dojdeš. Ale dbát na pravdomluvnost a morálku není vždy snadné,

když se místo toho nabízí přikrášlit si pravdu nebo nejednat zcela poctivě.

Existují dvě cesty, jedna snadná a druhá správná.

Věřte však tomu, že když svými slovy, pravidly, hodnotami i chováním,

ukážete, jak jste zásadoví, tak neskutečně vzroste Váš osobní kredit a důvěra ve Vaši osobu.

 

SVOBODA a ODPOVĚDNOST

Svoboda a odpovědnost, jednoho bez druhého nelze dosáhnout, jdou ruku v ruce.

Nejde jen o svobodu projevu, názoru, pohybu. Především jde o svobodu rozhodnout se,

jak bude vypadat náš život bez ohledu na to, co si myslí ostatní a za předpokladu, že ostatní neomezujeme.

 

 

SILNÁ PARTNERSTVÍ

Na vrchol se člověk nedostane sám. Úspěch není hra samotářů, ale naopak týmů.

Jeden z pilířů, na kterém si dáváme záležet, je budování oboustranně prospěšných a pevných vztahů,

založených na vzájemné úctě, toleranci, důvěře a porozumění.

 

VÍRA

Víra v sebe sama, víra ve vlastní sny, představy a v to, že životní cesta,

je cestou správnou a je spojena s vědomím, že je to cesta, kterou jsem si zvolil svobodně sám,

přičemž jsem si plně vědom své zodpovědnosti za každý krok, který na ní učiním.

Začít věřit v sám sebe je největší trumf v kapse k úspěchu a spokojenosti.

 

PROAKTIVITA

Přestat mluvit a začít jednat. Udělat první krok.

Nečekat, až se něco stane, nebo někdo jiný začne být aktivní.

Převzetí osobní odpovědnosti, aby se věci uskutečnily.

 

Naši uživatelé

 

VÁŠ MALÝ KROK K VELKÝM VÝSLEDKŮM!

Většina lidí není schopna dost efektivně osobně růst na dálku nebo jen prostřednictvím občasných krátkých návalů pozornosti ze strany svých mentorů / vzorů. Většina lidí potřebuje, aby se svým mentorem trávilo určitý, naplánovaný čas – nestačí jen prohodit pár slov na obědě. Většinou si to žádá osobní přístup a určitý dlouhodobý horizont na to, abyste mohli vyrůst.

Víme to, protože ani my nejsme výjimky.